Shun Dual Core 6" Utility/Butcher Knife $259.95
Shun Dual Core 4.5" Honesuki Boning Knife $249.95

Search Swiss Knife Shop